Aktuellt

Postad September 11th, 2017

Frukostseminarium, klarar din inspelning av kraven för MiFID2 och GDPR?

Skriv en kommentar

Klarar din inspelning av kraven för MiFID2 och GDPR?
Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID2-direktivet) och General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 3 januari och den 25 maj 2018. Enligt MiFID2 skall all konversation sparas och lagras. Utifrån GDPR behövs ett samtycke till lagringen.
Dessa båda regelverk står ibland i konflikt med varandra och det är därför inte helt enkelt att veta vad som är rätt och fel.

Vi reder ut begreppen!
Saven har lång erfarenhet och är specialister på inspelning av kommunikation. Med marknadens största installerade bas, är vi experter inom området. Tillsammans med sakkunniga föreläsare från PwC, Göran Laxén och Carolin Runnquist anordnar vi ett frukostseminarium för att reda ut begreppen.
Platsen är World Trade Center Stockholm den 16:e Oktober 2017 08.00-10.00
Agenda:
08.00 – 08.30 Frukost finns uppdukad
08.30 – 08.45 Introduktion och bakgrund Saven
08.45 – 09.30 Presentation av Göran Laxén och Carolin Runnquist från PwC.
09.30 – 10.00 Avslutande frågor

Anmälan via länk på https://www.eventbrite.com/e/frukostseminarium-klarar-din-inspelning-gdpr-och-mifid2-tickets-37088208831

Olle Axelsson
VD, Saven AB

Postad April 4th, 2017

Är du klar för MIFID2 och GDPR???

Skriv en kommentar

De nya reglerna, MIFID2 som träder i kraft den 3 januari 2018 är i korthet enligt nedan.
1) Alla konversationer som kan tänkas leda till en affär skall dokumenteras. Detta gäller ALL kommunikation, alla fasta telefoner, mobil, mail, chatt .
2) All kommunikation skall sparas i 5 år.
3) Ett fullständigt händelseförlopp för en affär, från första kontakt till avslut skall kunna presenteras på 5 dagar.

Något senare i maj 2017 så kommer ersättaren till dagens Personuppgiftslag (PUL). Detta EU direktiv General Data Protection Regulation, GDPR kan sammanfattas på följande sätt.
1) Strängare krav på företag och myndigheter att informera om varför de behandlar personuppgifter, vilka de uppgifterna är och hur de hanteras.
2) Behandlingen får bara ske i samtycke och uppgifterna får inte användas för något annat är vad individen gett sitt samtycke till.
3) Företag och myndigheter måste kunna visa hur de hanterar uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt .Det räcker inte att säga att de har rutiner, demåste kunna visa att de följs – till exempel kan det betyda att de snabbt måste kunna lämna ut registerutdrag. Företagen måste kunna göra en integritetsanalys.
4) Positionen personuppgiftsansvarig förändras. Varje företag/myndighet måste ha en dataskyddschef, data protection officer. Personen har större ansvar och fler skyldigheter än tidigare. Vissa företag behöver personuppgiftsombud, när det handlar om särskilt riskfylld personuppgiftshantering. Det är fortfarande oklart vilka som omfattas av det kravet.
5) Dataskydd som standard – känsliga data ska alltid krypteras. Detta kallas också privacy by default.
6) Datainspektionen kan utfärda böter, administrativa sanktioner, till företag och myndigheter som inte sköter sig. Det kan bli dyrt, upp till fyra procent av organisationens omsättning, alternativ 20 miljoner euro som maxbelopp

Tveka inte att kontakta oss, vi har kunnandet, produkterna och tjänsterna som hjälper dig.

Postad April 27th, 2016

MiFID II Pop-up event Stockholm

Skriv en kommentar

TRADE kommer att vara värd en serie av “pop-up” händelser i hela Europa avsedda för buy-side handelsföretag och deras partners att diskutera strategier, system och arbetsmetoder som är nödvändiga för att följa MiFID II.

Läs mer här.

Postad February 10th, 2015

Hyr dig till bättre lönsamhet

Skriv en kommentar

Nöjda kunder, motiverade anställda, optimerade processer och kortare utbildningstider är något alla strävar efter. För att nå dessa mål måste organisationen känna till kundernas önskemål, förstå det egna arbetssättet samt jobba med effektiv utbildning och coachning.

Nyckeln till att förstå vad kunden vill är att lyssna på kunden, frågan är bara hur detta skall ske praktiskt? Att med medlyssning sitta bredvid och vänta på rätt samtal tar för lång tid. Även om samtalen är inspelade så är arbetet att hitta ”rätt” typ av samtal allt för tidskrävande.

Äntligen en lösning för alla kundtjänster stora som små, och utan investering eller installation!

För första gången kan vi erbjuda ett inspelningssystem i ”molnet” med full funktionalitet. Börja litet och prova på, månadshyra istället för investering.

Inspelning av samtal och skärmbild för kvalitetssäkring och muntlig avtalsbindning. Utvärdering med personlig feedback. Analys av vad som sagts och ”taggning” av samtal för återsökning gör det enkelt att hitta ”det viktiga samtalet” och använda detta för coachning.

Mer info finns på http://www.envisioninc.com/click2coachcloud, vi kommer inom kort att lansera mer information på vår hemsida.

Postad September 2nd, 2014

Saven AB Certifierade för Nice RTS

Skriv en kommentar

Som första distributör av Nice produkter i Norden, är nu Saven också certifierade för RTS produkterna. Självklart är det roligt att vara först, men för våra nya och befintliga kunder betyder detta att vi nu också har ett certifikat på vår kompetens. Vår satsning på produkter för Process Optimering, RTS fortsätter som planerat, har vi idag installationer hos flera kunder och fler kommer inom kort.

Postad November 25th, 2013

Nice User Group 2014 i Las Vegas

Skriv en kommentar

Mot slutet av året är det dags att börja planera nästa. Passa då på att boka in nästa års Nice User Group konferens, denna gång i Las Vegas. Konferensen börjar måndag den 19 maj och avslutas på fredag den 24. Ni som redan varit där vet hur bra detta fantasiska event är ni andra vet inte vad ni har missat! Med över 2000 deltagare, 200 seminarier de flesta av kunder är detta utan tvekan årets höjdpunkt för alla inom kundtjänst och säkerhet. Välkomna, mer info finns på http://www.nice.com/interactions/index.php

Postad August 28th, 2013

ASIS mässan för våra kunder

Skriv en kommentar

Branschens största mässa för våra säkerhetskunder är i år i Chicago, ASIS 2013. Tre välfyllda dagar med seminarier och certifierande kurser samt en stor utställning gör detta till en av säkerhetsårets höjdpunkter. Många inspirerande talare, en av dessa är Steve Wozniak, en av grundarna av Apple. Självklart så kommer vi att vara på plats i Nice monter för de som vill prata säkerhet inom, inspelning, video samt PSIM. Mer information om mässan och anmälan finns på https://www.asisonline.org/News/Press-Room/Press-Releases/2013/Pages/ASIS-2013-Set-for-Chicago-%E2%80%93-Registration-Now-Open.aspx.

Postad April 10th, 2013

Nice User Group, NUG 2013

Skriv en kommentar

Nice User Group är världens största användarförening för Nice kunder, deltagare finns från alla värlsdelar. Varje är annordnar NUG ett seminarium, i år är det i Orlando.

Över 1700 deltagare från flera brancher, talare från såväl kunder som leverantörer och nätverksträffar ger möjligheter till fantasiska möjligheter till ny kunnskap om produkter och tjänster.

Om du inte redan är anmäld är det inte för sent än, tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp.

All information finns på http://www.interactions2013.com/

Postad February 13th, 2013

Nu har vi flyttat in i nya lokaler!

Skriv en kommentar

Nu är vi på plats i våra nya lokler i Kista. Efter snart 20 år på vår gamla adress i Täby så färdigställdes flytten till Kista fredag den 8 mars.

Saven AB, tidigare Saven Telekom AB växer och utvecklas med våra kunder och behöver ett kontor mer anpassat för dagens verksamhet. Verksamheten förändras kontinuerligt och vi går mer och mer mot försäljning av mjukvara och tjänster och allt färre leveranser av hårdvara.

Våra produkter och tjänster finns som tidigare inom Säkerhet och Effektivitet. Inom Säkerhet levererar utrustning för att dokumentera telefon och radiosamtal, samt inspelning av video med realtidsanalys. Med Effektivitet menar vi personalplanering, processoptimering, mätning och förbättring av kundnöjdhet samt system för coachning och utbildning. Allt detta för kundtjänster, Contact,Centers och andra som levererar kundservice på distans. Vi sammanfattar det med devisen ” Tillsammans med våra kunder skapar vi en tryggare vardag och en kundservice i världsklass”.

Våra kontaktuppgifter är,
Saven AB
Kronborgsgränd 9, 4tr
164 46 Kista
Telefon 08-473 50 00
Hemsida www.saven.se
E-post info@saven.se

Postad October 18th, 2012

Sociala Media revolutionerar kundtjänsten

Skriv en kommentar

Att sociala media är här för att stanna är väl klart för de flesta, men hur många inser hur beteendet i kundtjänsten måste ändras för att möta de nya kraven.
I den rekommendations ekonomi vi lever i är det viktigt att kunna bemöta såväl positiva som negativa kommentarer i sociala media på samma öppettider som dessa kanaler har. Detta betyder att kundtjänster nu måste jobba 24/7 x 365. Hur väl förbredda är ni?

Nice systems har hjälpmedel för att strukturera upp vad som sägs i social media, kategorisera innehållet och ge relevant beslutsunderlag. Tillsammans med er kan vi skapa en kundtjänst i världsklass!

Senaste nytt

Postad April 4th, 2017

> Kontakta oss Kontakta oss.
kontakta_puff

> Efter 10 år uppnår vi nu högsta kreditvärdighet Ett bevis på Säkert & Effektivt
UC Gold