Postad October 17th, 2011

Ett bevis på säkert & effektivt

Saven AB startades 1999 och var tidigare en egen avdelning i Saven Test & Mät.  Saven har och har alltid haft en långsiktigt vision med försiktigt expansion och god konstnadskontroll.  Nu efter drygt 10 år har Saven AB uppnått högsta nivån av kreditvärdighet UC Gold.

Säkert och Effektivt som arbetssätt. Våra kunder skall uppleva Saven som en effektiv affärspartner, korta ledtider och enkla att kommunicera med. Kunder kan lita på vår interna säkerhet, vår goda ekonomi säkerställer att vi finns som en partner framöver.