Registrering av fel

All felanmälan registreras i vårt system vid första kontakten, följande felklassificeringar används.

Prioritet 1 Kritiska 2 Allvarliga 3 Betydande 4 Mindre
Problemklassificering Allvarligt fel som hindrar produktion i Systemet. Inspelning fungerar ej på en större del av Systemet. Fel som ej hindrar produktion men hämmar användningen av Systemet. Uppspelning av samtal ej möjligt samt mindre störningar på inspelning. Fel av mindre allvarlig karaktär, och ej i väsentlig grad hämmar effektiv användning av  Systemet. Störningar i uppspelning. Felaktigheter med ringa eller ingen påverkan. In och avspelning fungerar. Felaktigheter i dokumentation eller hjälptexter.

 

Om fel är klassificerat som prioritet 1 Kritiskt skall leverantören arbeta kontinuerligt så länge som det är praktiskt möjligt även utanför Avtalad Servicetid för att lösa problemet. Detta under förutsättning att kunden samtycker och samarbetar med leverantören i den utsträckning som leverantören finner nödvändigt. Arbetstid utanför Avtalad Servicetid kommer att debiteras kund.

Senaste nytt

Postad April 4th, 2017

> Kontakta oss Kontakta oss.
kontakta_puff

> Efter 10 år uppnår vi nu högsta kreditvärdighet Ett bevis på Säkert & Effektivt
UC Gold