ANALYTICS

Den outforskade guldgruvan! Alla lagrade kundkonversationer, inspelade samtal, mail, chatt och sociala media innehåller mängder av information om vad kunderna tycker och tänker. All denna information används ofta mycket sparsamt, oftast då någon dispyt uppstår och man måste reda ut vem som sagt vad.