ASC

saven Global Remote Compliance Recording

Företag letar idag efter lösningar som möjliggör distansarbete utan att behöva ändra i vardagen.
För anställda inom den finansiella sektorn är det extra svårt då regleringar kring inspelning och arkivering av samtal existerar.
Kundrådgivning har till exempel tidigare varit omöjligt från distans eller hemmet då möjligheten att spela in ett samtal endast funnits på kontoret.

Saven kan nu tillsammans med ASC Technologies erbjuda en mobil inspelningslösning för företag och finansiella rådgivare som saknar en laglig kompatibel inspelning och arkivering för distanssamtal i deras befintliga kommunikationslösning.

Saven Remote Compliance Recording Worldwide gör det möjligt att arbeta på distans oavsett i vilket land du befinner dig i och samtidigt spela in samtal från alla av dina enheter som mobiltelefoner, fasta telefoner och tjänster för samarbetsverktyg som Microsoft Teams, Cisco WebEx, Unify Circuit, Slack, Snapview, Purpleview och fler utifrån de regleringar som råder.
Vi erbjuder dessutom möjligheten att spela in kommunikation i videokonferenser och chattlösningar.

Tillsammans ville vi ta fram en mobilt säkrad kommunikation som underlättar i världen vi lever i idag

EFFEKTIVT & SNABBT

Märkning av inspelningsdata för effektiv sökning och snabb uppspelning

SÄKERT

Krypterad och manipuleringssäker inspelning / arkivering av samtal

MOBILT

Internationell platsoberoende användning världen över

VALFRIHET

Starta, stoppa och pausa inspelning som du önskar

LAGSTIFTNINGSSÄKRAD

Revisionssäker datalagring utifrån MIFID II- och Dodd-Frank-direktiven

INSPELNING

Integrering med mobil- och fast telefoni samt tjänster för samarbetsverktyg