Molntjänster, SaaS

Vi på Saven arbetar med marknadens största kunder inom bank och finans, försäkring och myndigheter.
Inspelning och lagring av inspelning är en applikation som dessa sektorer traditionellt har valt att ha in-house och det har funnits goda grunder till det då många molnbaserade lösningar har haft stora brister i säkerhet.
De senaste åren har det ändrats och vi kan idag erbjuda flera lösningar som är anpassade efter skiftande behov.
 Förbättrad säkerhet i applikationerna och datahallarna möjliggör att lagring och inspelningssystem kan gå ifrån en inköps- och ägandemodell till en abonnemangsbaserad outsourcad tjänstemodell. 
Idag är det inte frågan om, utan när.


I ett privat moln delar ni inte miljön med andra kunder och kan skapa en helt skräddarsydd lösning för ert företags behov. 
Det ger möjligheten till en 360 graders anpassning av tjänstens utformning som kan antingen levereras från er datahall eller leverantörens.

Hybridmoln


Ett hybridmoln är en mix av ett privat och publikt moln. Det kan vara begränsningar på telefonisystem, nätverkshastighet eller att man vill spara informationen ”in-house” som gör hybridmolnet till den bästa lösningen.

Hybridmolnet kan fungera som en övergång mellan egen datadrift till molnet, på lång eller kort sikt.

Publikt moln


I ett publikt moln delar ni miljön med flera andra kunder och organisationer.
De företag som använder sig av molntjänsten har tillgång till en likadan struktur och gränssnitt medan möjligheten till kundanpassning av tjänstens funktionalitet är begränsad.

En molnlösning är en internetbaserad tjänst som innebär att all IT-utrustning som applikationer, datalagring och serverkapacitet levereras över internet.

Molntjänster eliminerar kundens behov av att hantera servrar, lagring av data och andra IT-relaterande uppgifter.
En molntjänst är en teknik med stora skalbara resurser, vilket gör det möjligt för företag att endast betala för de resurserna de behöver för tillfället.

De av våra kunder som idag har en installation av inspelning har ett uppgraderingsavtal, vilket betyder att man har betalat för den senaste versionen av mjukvaran. 
Den befintliga versionen av mjukvaran kan behållas så länge ni själva vill ansvara för driften, licenserna kan sedan överföras både till ett privat eller ett publikt moln tillsammans med de gamla inspelningarna för lagring. 
Nya licenser för att utöka kapaciteten kan köpas eller hyras för en kortare eller längre tid.

Vi låter er välja inköps- och ägandemodell,
Saven erbjuder båda