ASC Technologies

För kunder som söker en robust talregistreringsutrustning i Mitelmiljö, så jobbar vi även med produkter från ASC. Integration med Solidus och inspelning av krypterade samtal är unika funktioner i ASC system.

ACS är också ledande på inspelning i Molnet, det är i samarbete med ASC som vi erbjuder en vår molnbaserade inspelningsplattform. Från ASC jobbar vi med produkter för Talregistrering, Incidentutredning, Regelefterlevnad, Kvalitetssäkring och Cloud, inspelning i molnetMer information hittar du på ASC Technologies.