ASC Technologies

För kunder som söker en robust talregistreringsutrustning i Mitelmiljö, så jobbar vi även med produkter från ASC. Integration med Solidus och inspelning av krypterade samtal är unika funktioner i ASC system.

ACS är också ledande på inspelning i Molnet, det är i samarbete med ASC som vi erbjuder en vår molnbaserade inspelningsplatform. Mer om leverantören finner du på ASC Technologies

Från ASC jobbar vi med produkter för Talregistrering, Incidentutredning, Regelefterlevnad, Kvalitetssäkring och Cloud, inspelning i molnet.