Nexidia

Nexidia är ett bolag som köpts upp av NICE Systems och är deras analyslösning. Men Nexidia är ett så starkt namn på marknaden för Analys att man behållit namnet. Nexidia och NICE Nexidia är den mest kraftfulla lösningen med flest installationer. Från Nexidia jobbar vi med produkter Konversationsanalys.
Mer information hittar du på Nexidia.