Cloud, Inspelning i molnet

Behöver ni komma ihåg vad som sades i ett telefonmöte, eller har du kanske intervjuat en person via telefon och vill kunna lyssna på samtalet i efterhand? Genom att spela in telefonsamtal kan du spara dem till senare och enkelt komma åt de samtal som du behöver.

Att spela in sina samtal med antingen sin mobil eller fasta telefon kan vara något som underlättar på jobbet. Men det finns en del regler kring detta, och dessutom olika sätt att gå tillväga – ska man använda headset, appar eller datorn? Eller kanske andra integrerade lösningar för inspelning av samtal?

Microsoft Teams
En stor nackdel med molnbaserade telefonilösningar har varit att de inte kunnat erbjuda en säker och tillförlitlig inspelning som klarar MiFID och GDPR-kraven till rätt prisnivå. 

Vi kan nu erbjuda en integrerad inspelning i Microsoft Teams som inkluderar inspelning av Teamssamtal, konferenser samt alla typer av traditionell telefoni. Ingen installation krävs, allt hanteras inifrån Teams-applikationen och samtliga GDPR och MiFID-krav uppfylls. Mer information om lösningen hittar ni på Compliance Recording & Analytics for Microsoft Teams

Tidigare har det varit komplicerat och förknippat med höga kostnader att implementera möjligheten att spela in samtal. Det är först nu som vi har hittat en tjänst som vi med vår erfarenhet och expertis kan stå bakom. 
Vår molnbaserade inspelningslösning klarar alla högt ställda krav på säkerhet och integritet. All information lagras på serverar inom EU.

Savens molnlösning är enkel att implementera och att använda. Dessutom kan vi erbjuda vår lösning till ett mycket förmånligt pris. Det går att köpa för enstaka användare eller upp till flera hundra, avtalstiden är kort, en månad.

Detta är utan tvekan marknadens bästa erbjudande för inspelning i molnet!

Läs mer på neo cloud SERVICES.