Cloud, Inspelning av samtal

Behöver du komma ihåg vad som sades i ett telefonmöte, eller har du kanske intervjuat en person via telefon och vill kunna lyssna på samtalet i efterhand? Genom att spela in telefonsamtal kan du spara dem till senare och enkelt komma åt de samtal som du behöver.

Att spela in sina samtal med antingen sin mobil eller fasta telefon kan vara något som underlättar på jobbet. Men det finns en del regler kring detta, och dessutom olika sätt att gå tillväga – ska man använda headset, appar eller datorn? Eller kanske andra integrerade lösningar för inspelning av samtal?

Tidigare har det varit komplicerat och förknippat med höga kostnader att implementera möjligheten att spela in samtal. Det har också funnits moln baserade enkla lösningar som vid en första anblick kan verka lockande, men många av dessa system klarar inte kraven på säkerhet som ställs i GDPR.

Det är först nu som vi har hittat en tjänst som vi med vår erfarenhet och expertis kan stå bakom. Vår molnbaserade inspelningslösning klarar alla högt ställda kran på säkerhet och integritet. Alla information lagras på serverar inom EU.

Savens molnlösning är enkel att implementera och att använda. Dessutom klan vi erbjuda denna till ett mycket förmånligt pris. Det går att köpa för enstaka användare upp till flera hundra, avtalstiden är mycket kort, en månad!

Detta är utan tvekan marknadens bästa erbjudande för inspelning i molnet!

Läs mer om Neo cloud