Cloud, inspelning i molnet

Behöver ni komma ihåg vad som sades i ett telefonmöte, eller har du kanske intervjuat en person via telefon och vill kunna lyssna på samtalet i efterhand? 

Har ni ett behov av att använda inspelningar vid medlyssning eller har er verksamhet krav på dokumentering av konversationer?
Genom att spela in telefonsamtal kan ni spara dem till senare och enkelt komma åt de samtal som ni behöver.

Rätt säkerhet och integritet
En stor nackdel med molnbaserade telefonilösningar har varit att man inte har kunnat erbjuda en säker och tillförlitlig inspelning som klarar MiFID och GDPR-kraven till rätt prisnivå. 
Savens molnbaserade inspelningslösningar klarar alla högt ställda krav på säkerhet, integritet och samtlig information lagras på serverar inom EU i säkra serverhallar.

Rätt pris och ingen bindningstid
Tidigare har det varit komplicerat och förknippat med höga kostnader att implementera möjligheten att spela in samtal. Det är först nu som det finns en tjänst som vi med vår erfarenhet och expertis kan ställas oss bakom. 

Vi erbjuder säkra och användarvänliga inspelningslösningar till marknadens bästa pris. Ni som kund tvingas inte in i långa avtal och om ert behov ändras har ni en månads uppsägningstid.

Att välja rätt moln
Gemensamt för Savens molnlösningar är att samtliga är enkla att implementera och användarvänliga. Det är ert behov som företag och vad som skall spelas in som styr vilken lösning som är bäst lämpad för er.

 

Saven APRESA

Saven Apresa är en unik och enkel lösning som använder en tapp för att koppla in telefoner. En lättinstallerad och säker lösning som passar den som vill spela in en till flera hundra kanaler. 
Läs mer på
Saven Apresa.

SAVEN

SALESFORCE CRM

Saven Salesforce CRM möjliggör integrering av inspelningar i Salesforce CRM. Samtalen lagras under kundkort, kopplas till ärenden och allt hanteras inifrån SalesForce applikationen.
Läs mer på Saven SalesForce.

Saven nEO

Saven Neo är lämpat för större installationer, från 20 stycken inspelningskanaler och uppåt.
Lösningen passar systemintegratörer som vill erbjuda en professionell inspelningslösning till sina kunder. 
Läs mer på 
neo cloud SERVICES.

sAVEN mICROSOFT

Vi kan nu erbjuda en integrerad inspelning i Microsoft Teams som inkluderar inspelning av Teamssamtal, konferenser med eller utan bild och alla typer av traditionell telefoni samt chatt. Ingen installation krävs och allt hanteras inifrån Teams-applikationen. Mer information om lösningen hittar ni på Compliance Recording & Analytics for Microsoft Teams.