Finansiell rapportering

Lagar, regler och rekommendationer som styr den finansiella rapporteringen ändras och uppdateras löpande. Utöver detta tillkommer nya nationella och internationella krav som styr vad, när och till vem bolagen ska rapportera.

Att ständigt hålla sig uppdaterad om vilka nyheter som ska implementeras samt övervaka hur ditt bolag påverkas av dessa nyheter är en viktig men också tidskrävande uppgift.

Förutom de redan nämnda utmaningarna med finansiell rapportering så finns det även systemmässiga utmaningar. Många rapporter hämtar information från flera system och sammanställer informationen. Detta sker ofta i databaser som ”hårdkodats” för detta specifika ändamål. Problemet uppstår då rapporten behöver ändras för att nya krav har tillkommit. Denna förändring kostar mycket tid och pengar.

Med vår ”none SQL”- lösning för sammanställning av data och rapportering kan rapporter enkelt ändras och nya läggas till på kort tid och till låg kostnad. Gör som flera ledande Banker och finansinstitut över hela världen och använd vår lösning för finansiell rapportering.

Läs mer på Financial services.