INFORMATIONSHANTERING

Idag finns det ingen möjlighet att för de som arbetar med säkerhet att helt undvika incidenter, men det man kan göra är att snabbt ta lärdom av incidenten ifråga och minimera risken för personskada och ekonomisk förlust. Inspelning av samtal från telefon och/eller radio, analoga och digitala, är i det närmaste standard för våra säkerhetskunder. Inspelningarna används när det hettar till för att repetera vad någon sa men också för att i efterhand analysera händelseförloppet.

Uppspelning och analys är ett område vi har lång erfarenhet och kunskap om. Våra lösningar kombinerar en snabb åtkomst till önskad information med rätt säkerhet. Analysverktygen är kraftfulla och kan återskapa scenarios från flera kanaler av video och ljud. Allt för att skapa en verklig bild av vad som hänt, när det hände och vad som gjordes.