ROBOTICS,
RPA

Robotic Process Automation, RPA, är en mjukvara som används för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras manuellt av kontorspersonal. Det kretsar kring vardagligt arbete som inte kräver specifika mänskliga egenskaper och kan skötas av maskiner. Det finns två versioner av mjukvaran, fullautomatiserad och assisterad. Fullautomatisering innebär att roboten helt automatiskt utan att någon medarbetare behöver utföra något hämtar arbetsuppgifter från en kö av jobb. Assisterad robot arbetar tillsammans med en medarbetare och utför en eller flera arbetsuppgifter tillsammans med medarbetaren.

Fördelarna med digital arbetskraft, assisterad eller fullrobot är att arbetsuppgifterna utförs konsekvent och tillförlitligt. Det frigör tid för medarbetare att fokusera på de arbetsuppgifter som hen sökte jobbet för, inte på repetitiva, tidskrävande och ofta långdragna administrativa arbetsuppgifter.

Den digitala medarbetaren kan hantera vilken IT-applikation som helst och utföra komplexa regelbaserade processer på samma sätt som en människa. Man behöver inte ändra processer eller tillhörande mjukvara eftersom roboten kan göra samma uppgifter som en medarbetare gjort tidigare. RPA är ett av de lättaste och snabbaste sätten att digitalisera en verksamhet.

Tack vare RPA i kombination med Savens kompetens kan vi automatisera processer, öka medarbetarbetarnas produktivitet och leverera en högre grad av kundnöjdhet.