Talregistrering

ProdukterLäs mer

Röst / Video / Chatt / SMS / Skärm

GDPR & MiFID

Inspelning av samtal är allt vanligare och det finns flera orsaker till detta. Inspelning kan användas för att säkra ekonomiska transaktioner, för träning- och utbildningsändamål eller om man vill ta reda på vem som sagt vad och när.
Nya lagar och regler kan kräva att vissa typer av samtal måste spelas in och de som absolut inte får spelas in.

MIFID II säger att alla konversationer som kan tänkas leda till en affär måste dokumenteras. Det gäller all kommunikation, alla fasta telefoner, mobil, mail och chatt.
All kommunikation skall sedan sparas i 5 år och ett fullständigt händelseförlopp för en affär, från första kontakt till avslut ska kunna presenteras inom fem dagar. 

GDPR säger å andra sidan att vissa konversationer inte får sparas. Behandlingen får bara ske i samtycke och uppgifterna får inte användas för något annat är vad individen gett sitt samtycke till.

Företag och myndigheter måste kunna göra en integritetsanalys och visa hur de hanterar uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt. Det räcker inte att säga att de har rutiner, de måste kunna visa att de följs – tillexempel kan det betyda att de snabbt måste kunna lämna ut registerutdrag.

Total och villkorsstyrd inspelning

Den totala inspelningen är, som namnet antyder, inspelning av alla samtal hela tiden. Våra kunder inom bank och finans använder systemen för att dokumentera värdepappersaffärer för att minimera risk och samtidigt följa regler och förordningar. I dessa miljöer är kraven på driftsäkerhet, tillgänglighet och säkerhet mycket höga.

Den villkorsstyrda inspelningen används främst för att dokumentera försäljning per telefon, något som brukar kallas muntlig avtalsbindning. Om en kund, i ett samtal med ett Contact Center, vill beställa en vara eller en tjänst, finns möjligheten att skapa ett juridiskt bindande dokument under samtalet. Inspelningen startar manuellt av handläggaren eller automatiskt beroende på processen på bildskärmen. Orderprocessen följer ett givet manus som finns på skärmen, när denna är klar så avslutas inspelningen. Detta dokument hanteras som en order och kan integreras i CRM-system.

Hur säker är din information?

På marknaden finns många leverantörer av talregistrering som vid en första anblick kan se likadana ut fast priset skiljer sig markant.

I de flesta fall är de enklare systemen endast passiva och detta medför att man måste ha mer koll på hur telefoner är inkopplade på nätet.  Systemen är ibland lättare att installera, men kräver betydligt mer för att administrera. Hur säkert de inspelade samtalen överförs och lagras är bara några exempel på där systemen skiljer sig åt.

Sist men inte minst bör man kolla hur den tilltänka leverantörens roadmap ser ut, hur skall utrustningen kunna spela upp samtal om 10 år? Här är det viktigt att man väljer en leverantör som kontinuerligt jobbar med att uppdatera produkten så att man inte måste byta. Vad kostar det att underhålla fler gamla system?

Redo att beställa?

Läs mer hos våra leverantörer och återkom till oss!

 • App 1

  NICE

  NICE AIR & Engage - Omnikanalsinspelning

  Läs mer
 • App 2

  ASC

  ASC neo Recording Suite - Omnikanalsinspelning

  Läs mer

Samtalsinspelning

Kontakta oss så berättar vi mer
Mejla nu eller ring 08-473 50 00