Trading Compliance

Inspelning / Efterlevnad / Övervakning

ProdukterLäs mer

Säker / Flexibel / Fångar / Pålitlig

NICE Trading Recording

Fånga säkert och lagra inspelningar - NICE Trading Recording(NTR) tillhandahåller den högsta nivån av säker lagring som uppfyller samtliga viktiga lagkrav (fail-safe datalagring) för att säkra alla ljudfiler mot obehörig ändring eller redigering.

 • Skalbar arkitektur

  Distrubera och utveckla plattformen när inspelningsbehov förändras, tillåt ditt företag att standardisera en enda plattform över hela din verksamhet vilket minskar komplexitethantering och resurs- och ägandekostnad.

 • Omfattande inspelning

  Bemyndiga handelsgolv att aktivt spelas in alla ingångstyper med övervakning i realtid, få tillgång till inspelade interaktioner och följa globala regelverk genom att kombinera inspelning av handelsgolv och back-office.

 • Fångar all kommunikation

  Säkerställ att det inte finns en enda single point of failure fel i ert inspelningssystem och skydda ditt företag med ett komplett aktivt sekundärt system, N+1 & N+M-lösningar med katastrofåterställningar.

Tradinginspelning

NICE Trading Recording är en avancerad inspelningsplattform som ger dig och ditt företag möjligheten att reglerat utifrån globala direktiv som GDPR, MiFID och MiFID II, spela in, arkivera, hantera och redogöra information om anställdas kommunikationer och transaktioner.
Från kontor, under arbetsresor eller i hemmet.

Avatar
 • Tillsammans med NICE Ltd och Microsoft hjälper vi banker, fondförvaltare, värdepappersföretag, handelsplatser och betalningsinstitut att effektivt och säkert dokumentera, analysera, redovisa och upprätthålla svenska- och EU-rättsliga regelverk. I molnlösningar och kundplacerat!

  Olle Axelsson VD, Saven

  • Kundplacerad

   NICE Trading Recording

   Molnet

   NICE Trading Recording-X

Nyhet 2023

Placera ditt förtroende i Compliancentral

Proaktiv övervakning för marknadsmissbruk och uppföranderisker.

  • Efterlevnadsinspelning

   Fånga all kommunikation över alla kanaler.

  • Arkivering

   Behåll all kommunikation i en centraliserad plattform.

  • Holistisk Övervakning

   Upptäck proaktivt alla typer av misskötsel.

  • Beteendeinsikter

   Identifiera och åtgärda dolda beteenderisker.

 • Att fånga och behålla kommunikation är det första steget. Tillsynsmyndigheter förväntar sig också att kommunikationer ska övervakas så att potentiella missförhållanden kan avslöjas.

  Den första end-to-end-plattformen för kommunikation och handelsefterlevnad.

  • Vet mer.
   Riskera mindre.

   Compliancentral spelar in och behåller all kommunikation(inklusive telefon, e-post, chatt, mobil och dealerboards/turrets) som sedan analyseras tillsammans med handels- och beteendedata.

   AI och avancerad analys korrelerar de anställdas handlingar(affärer och beteendedata) med inspelad och lagrad kommunikation för att hjälpa ditt företag att förstå vad den anställde sagt, hört och gjort, så att ni proaktivt kan identifiera och förhindra dolda risker.

   NICE Actimize Compliancentral

  Inom efterlevnad av finansiella tjänster är förtroendet kärnan.

  NTR-X + SURVEIL-X

  NICEs end-to-end kommunikations- och efterlevnadsplattform

  Compliancentral sammanför NTR-X för kommunikationsinspelning och arkivering, och SURVEIL-X, för holistisk beteendeövervakning och beteendeinsikter, i en enda molnefterlevnadsplattform. Minska beteenderisker och följ med säkerhet globala bestämmelser kring kommunikationsfångst, efterlevnadssäkring, journalföring och övervakning, samtidigt som dina omkostnader hålls låga.

  Marknadsmissbruk och övervakning

  Med hjälp av avancerad analys, AI och NLU(Natural Language Understanding) kan Compliancentral noggrant upptäcka alla typer av marknadsmissbruk och uppföranderisker genom att övervaka reglerad medarbetarkommunikation över alla kommunikationskanaler, inklusive dealerboards/turrets, stationära telefoner, mobiltelefoner, e-post, snabbmeddelanden, chatt, texter, sociala medier, enhetlig kommunikation och bilagor till dokument.

  Avslöja dolda beteenderisker

  Compliancentral slår samman handelskommunikation och beteendedata i en enda ärendehanteringslösning för exakt och effektiv riskövervakning genom att korrelera anställdas handlingar(affärer och beteendedata) med deras kommunikationsmönster och aktiviteter. Vid händelse av att reglerade anställda försöker ta sig runt övervakade kommunikationskanaler genom “offline"-konversationer, hjälper systemet också till att upptäcka den typen av agerande.

  • Finansiell regelefterlevnad

   Vi förser ditt företag med den fullständiga efterlevnadstäckning som krävs av dagens finansmarknadsbestämmelser - En miljö som kräver överblick över tillgångar, instrument, kommunikation, marknader och reglerande jurisdiktioner.

  • Kontakta oss så berättar vi mer
   Mejla nu eller ring 08-473 50 00

  • Moderna efterlevnadslösningar

   Tillsammans skapar Savens och NICEs efterlevnadslösningar automatiserade, intelligenta och holistiska handelsefterlevnadsprogram för både företag och myndigheter, som gör det möjligt för FSO:er att effektivt följa regulatoriska krav, inklusive MiFID II, MAR, Dodd-Frank, FX Code of Conduct, och framtida direktiv.

   NICE Actimize Finansmarknadsefterlevnad

   NICE Actimize Finansmarknadsefterlevnad är en ledande leverantör av efterlevnadslösningar och betjänar mer än 90 procent av de största investeringsbankerna globalt. NICE Actimizes efterlevnadslösningar hjälper våra kunder att fånga upp handelskonversationer och affärer, analysera dem för potentiella risker och korrelera handelskonversationer med affärer för handelsrekonstruktion.