Postad September 2nd, 2014

Saven AB Certifierade för Nice RTS

Som första distributör av Nice produkter i Norden, är nu Saven också certifierade för RTS produkterna. Självklart är det roligt att vara först, men för våra nya och befintliga kunder betyder detta att vi nu också har ett certifikat på vår kompetens. Vår satsning på produkter för Process Optimering, RTS fortsätter som planerat, har vi idag installationer hos flera kunder och fler kommer inom kort.