Postad October 18th, 2012

Sociala Media revolutionerar kundtjänsten

Att sociala media är här för att stanna är väl klart för de flesta, men hur många inser hur beteendet i kundtjänsten måste ändras för att möta de nya kraven.
I den rekommendations ekonomi vi lever i är det viktigt att kunna bemöta såväl positiva som negativa kommentarer i sociala media på samma öppettider som dessa kanaler har. Detta betyder att kundtjänster nu måste jobba 24/7 x 365. Hur väl förbredda är ni?

Nice systems har hjälpmedel för att strukturera upp vad som sägs i social media, kategorisera innehållet och ge relevant beslutsunderlag. Tillsammans med er kan vi skapa en kundtjänst i världsklass!