Digitalt möte

Det finns tre drivkrafter för inspelning, analys och lagring av ett digitalt möte. Laga krav, i utbildningssyfte eller utifrån reglering att man ska eller bör dokumentera vem som har sagt vad och när.

Möjliggörandet av inspelning i telefoni, skärm, mejl, chatt och sociala medier skapar kvalitativ data om det digitala mötet som analyseras för regelefterlevnad, kundupplevelse och optimering av verksamhet. Med våra produkter kan ni spela in, automatisera och analysera all er kommunikation samtidigt som ni får insikt i produkter, kundprofiler och utbildningsbehov utan att behöva belasta kunden.

Produkter

Saven/NICE CXone Läs Mer

Saven/Microsoft/ASC/NICE Teams Compliance Läs Mer

Saven/ASC/Vidicode Molninspelning Läs Mer

Saven/ASC Mobil Inspelning Läs Mer

Saven/NICE/ASC Samtalsinspelning Läs Mer

Saven/NICE Autentisering Läs Mer

Saven/NICE Interaction Analytics Läs Mer

Saven/NICE RPA Läs Mer