Inspelning till Insikt

Det finns tre drivkrafter till inspelning av kunddialog. Ett laga krav, regler eller rekommendationer att man måste eller bör spara vem som sagt vad, och när. Behovet av inspelning drivs även av utbildning och kvalitetssäkring.

Genom möjliggörandet av inspelning i telefoni, mejl, chatt och sociala medier finns det idag kvalitativt innehåll som kan analyseras för optimering verksamhet och kundupplevelse. Med våra produkter kan ni spela in, automatisera och analysera kundkommunikation vilket ge er verksamhet insikt i processer, produkter, kundprofiler och utbildningsbehov utan att behöva belasta kunden.

Produkter CXone

Underlätta Kundkontakt På Distans

Saven/Microsoft/ASC/NICE Teams Läs Mer

Saven/ASC/Vidicode Inspelning i Molnet Läs Mer

Saven/ASC Mobil Inspelning Läs Mer

Saven/NICE/ASC Talregistrering Läs Mer

Saven/NICE Autentisering Läs Mer

Saven/NICE Robotics Läs Mer