Kundkontakt på distans

Sju produkter som underlättar er kundkontakt på distans

Kundkontakt på distans och det digitala kundmötet har förändrats de senaste åren.
I Sverige arbetar drygt 200 000 personer med att varje dag ringa och besvara miljontals samtal, mejl och chattförfrågningar.
Allt från att ta emot beställningar, besvara frågor till att erbjuda kvalificerade tjänster och produkter.
De enkla frågorna som tidigare var de vanligaste söker kunder idag själva svar på, kvar är då endast de komplexa frågorna. Kundtjänster är också ofta ett ”profit center” som skall generera försäljning samtidigt som man skall svara snabbt och korrekt på kundernas frågor.

Det finns tre drivkrafter till inspelning av kunddialogen.
Det kan vara ett laga krav, regler eller rekommendationer att man måste eller bör spara vem som sagt vad, och när.

Behovet av inspelning kan också vara drivet av utbildning och kvalitetssäkring. Inspelningarna kan användas för att gemensamt med teamledare lyssna på kunddialog och diskutera förbättringar. För att göra detta mer effektivt har vi speciella applikationer som hjälper till med coachning och kvalitetssäkring.

Genom möjliggörandet av inspelning av samtal i mejl, chatt och sociala medier finns det nu mycket innehåll som idag kan analyseras för optimera verksamheter och kundupplevelsen.

Med våra analysverktyg kan vi analysera vad kunderna tycker och ge organisationer insikt i processer, produkter, kundprofiler och utbildningsbehov, utan att behöva belasta kunden.

I kundtjänsten förekommer det ibland komplexa processer där flera system kan vara inblandade och det krävs inte sällan en lång erfarenhet för att navigera effektivt i systemet under en kunddialog.

Vi kan erbjuda två typer av robotiseringar som underlättar denna process.

En fullautomatisk robot som utför uppgifter som kommit och placerats i kö av handläggare, från andra system eller direkt från kunder.
En assisterande robot som agerar hjälpreda och tar över repetitiva arbetsuppgifter och tar fram förslag på bästa erbjudandet för kunden samt styr dialogen under samtalet.

Läs mer på:
Cloud, Inspelning i molnet, Talregistrering, Autentisering, Konversationsanalys, Kvalitetssäkring, Mobil Inspelning, Robotics och CXone.