incidentutredning

Hos myndigheter och företag skapar vi förutsättningar för effektiva och snabba incidentutredningar. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rutiner för att minska risken för skada på person och egendom.

Kundkontakt på distans

Inom kundtjänst skapar vi förutsättningar för effektiva och positiva kundmöten på distans. Vi hjälper våra kunder inom Kundkontakt på distans att vara effektiva och konkurrenskraftiga med nöjda kunder och anställda.

Regelefterlevnad 

Med våra kunder inom Bank och finans skapar vi ett tryggare investeringsklimat för företag, organisationer och privatpersoner. Vi hjälper våra kunder inom Compliance, regelefterlevnad och att följa regler och riktlinjer inom respektive land.

incidentutredning

Hos myndigheter och företag skapar vi förutsättningar för effektiva och snabba incidentutredningar. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rutiner för att minska risken för skada på person och egendom.

Kundkontakt på distans

Inom kundtjänst skapar vi förutsättningar för effektiva och positiva kundmöten på distans. Vi hjälper våra kunder inom Kundkontakt på distans att vara effektiva och konkurrenskraftiga med nöjda kunder och anställda.

Regelefterlevnad 

Med våra kunder inom Bank och finans skapar vi ett tryggare investeringsklimat för företag, organisationer och privatpersoner. Vi hjälper våra kunder inom Compliance, regelefterlevnad och att följa regler och riktlinjer inom respektive land.

incidentutredning

Hos myndigheter och företag skapar vi förutsättningar för effektiva och snabba incidentutredningar. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rutiner för att minska risken för skada på person och egendom.

Kundkontakt på distans

Inom kundtjänst skapar vi förutsättningar för effektiva och positiva kundmöten på distans. Vi hjälper våra kunder inom Kundkontakt på distans att vara effektiva och konkurrenskraftiga med nöjda kunder och anställda.

Regelefterlevnad 

Med våra kunder inom Bank och finans skapar vi ett tryggare investeringsklimat för företag, organisationer och privatpersoner. Vi hjälper våra kunder inom Compliance, regelefterlevnad och att följa regler och riktlinjer inom respektive land.

incidentutredning

Hos myndigheter och företag skapar vi förutsättningar för effektiva och snabba incidentutredningar. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rutiner för att minska risken för skada på person och egendom.

Kundkontakt på distans

Inom kundtjänst skapar vi förutsättningar för effektiva och positiva kundmöten på distans. Vi hjälper våra kunder inom Kundkontakt på distans att vara effektiva och konkurrenskraftiga med nöjda kunder och anställda.

Regelefterlevnad 

Med våra kunder inom Bank och finans skapar vi ett tryggare investeringsklimat för företag, organisationer och privatpersoner. Vi hjälper våra kunder inom Compliance, regelefterlevnad och att följa regler och riktlinjer inom respektive land.

Agera smartare, svara snabbare
bli störst i kundupplevelse

INTEGRERAD INSPELNING I MICROSOFT TEAMS

Med fler anställda som nu arbetar hemifrån åtnjuter Microsoft Teams en växande popularitet över hela spektrumet för finansiella tjänster.
Lanserar du Microsoft Teams till reglerade anställda måste du också spela in, arkivera och behålla dessa kommunikationer utifrån globala riktlinjer.

Spela videoklipp

Dillon Wood

Sr. Informationsteknologspecialist
WealthVest Marketing

Vi använder ASCs applikation för alla samtal som måste spelas in inklusive ljud, video, skärmdelning och chatt. Vi har medvetet valt ASC-lösning eftersom det för närvarande är den enda inbyggda applikationen för regelefterlevnadsinspelning och arkivering i Microsoft Teams som uppfyller alla juridiska skyldigheter.

Öppetider

Måndag – Fredag
08.00 – 17.00

Telefon

08-473 50 00

E-postadress

info@saven.se

Adress

Kronborgsgränd 9, 4tr,
164 46 Stockholm

Ⓒ 2020 Saven AB 556477 - 9915

incidentutredning

Hos myndigheter och företag skapar vi förutsättningar för effektiva och snabba incidentutredningar. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rutiner för att minska risken för skada på person och egendom.

Kundkontakt på distans

Inom kundtjänst skapar vi förutsättningar för effektiva och positiva kundmöten på distans. Vi hjälper våra kunder inom Kundkontakt på distans att vara effektiva och konkurrenskraftiga med nöjda kunder och anställda.

Regelefterlevnad 

Med våra kunder inom Bank och finans skapar vi ett tryggare investeringsklimat för företag, organisationer och privatpersoner. Vi hjälper våra kunder inom Compliance, regelefterlevnad och att följa regler och riktlinjer inom respektive land.