Hur mycket vet ni om era kunder?
Många beslut, alltför många tas på för bristfällig data. Vet ni vad era kunder tycker om era produkter, tjänster och kundmöten? Kundnöjdhetsmätningar brukar ha en svarsprocent på mindre än 5%, och frågan är vilka är det som svarar? Baseras era beslut på den indatan?

Med vår Konversationsanalys analyserar vi 100% av konversationerna och ger er ett komplett underlag för att ta beslut baserat på fakta!
ANALYTICS
CPD
Cut and Paste Disorder - Många företag upplever att mycket av deras tid går till att överföra information mellan olika program. Med Savens Roboticslösning kan ni enkelt eliminera denna utmaning. En effektivare verksamhet och högre kundnöjdhetsförbättring får ni på köpet.
ROBOTICS
Gäller GDPR för oss som spelar in begränsat?
Ja, självklart! All lagring av personuppgifter och det omfattar även inspelning av samtal. Med Savens säkra inspelning i molnet får ni en lätthanterlig och kostnadseffektiv lösning som uppfyller samtliga GDPR-krav.
NEO CLOUD SERVICES

incidentutredning

Hos myndigheter och företag skapar vi förutsättningar för effektiva och snabba incidentutredningar. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rutiner för att minska risken för skada på person och egendom.

Kundkontakt på distans

Inom kundtjänst skapar vi förutsättningar för effektiva och positiva kundmöten på distans. Vi hjälper våra kunder inom Kundkontakt på distans att vara effektiva och konkurrenskraftiga med nöjda kunder och anställda.

Regelefterlevnad 

Med våra kunder inom Bank och finans skapar vi ett tryggare investeringsklimat för företag, organisationer och privatpersoner. Vi hjälper våra kunder inom Compliance, regelefterlevnad och att följa regler och riktlinjer inom respektive land.

incidentutredning

Hos myndigheter och företag skapar vi förutsättningar för effektiva och snabba incidentutredningar. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rutiner för att minska risken för skada på person och egendom.

Kundkontakt på distans

Inom kundtjänst skapar vi förutsättningar för effektiva och positiva kundmöten på distans. Vi hjälper våra kunder inom Kundkontakt på distans att vara effektiva och konkurrenskraftiga med nöjda kunder och anställda.

Regelefterlevnad 

Med våra kunder inom Bank och finans skapar vi ett tryggare investeringsklimat för företag, organisationer och privatpersoner. Vi hjälper våra kunder inom Compliance, regelefterlevnad och att följa regler och riktlinjer inom respektive land.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA VÄRLDEN
SÄKRARE OCH EFFEKTIVARE

BLI EN DEL AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET

DRIVER TEKNOLOGI FÖR LEDANDE VARUMÄRKEN

NYHETSBREV

Ta del av våra senaste produktnyheter

Saven AB

Kronborgsgränd 9, 4TR
164 46 Kista
08-473 50 00
INFO@SAVEN.SE
08.00 – 17.00

ORG.NR 556477 – 9915
COPYRIGHT © 2019 SAVEN. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS