incidentutredning

Hos myndigheter och företag skapar vi förutsättningar för effektiva och snabba incidentutredningar. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rutiner för att minska risken för skada på person och egendom.

Kundkontakt på distans

Inom kundtjänst skapar vi förutsättningar för effektiva och positiva kundmöten på distans. Vi hjälper våra kunder inom Kundkontakt på distans att vara effektiva och konkurrenskraftiga med nöjda kunder och anställda.

Regelefterlevnad 

Med våra kunder inom Bank och finans skapar vi ett tryggare investeringsklimat för företag, organisationer och privatpersoner. Vi hjälper våra kunder inom Compliance, regelefterlevnad och att följa regler och riktlinjer inom respektive land.

 

Incidentutredning

 
 

 

Kundkontakt på distans 

 
 
 

 

Regelefterlevnad

 
  
 

Utveckla ditt företag,
med dina kunder

TALREGISTRERING

Vad tycker dina kunder om era produkter, tjänster och kundmöten? Många beslut tas idag på bristfällig data medan kundnöjdhetsmätningar enbart har en svarsprocent på mindre än 5%.

Savens konversationsanalys analyserar 100% av konversationerna och ger er ett komplett underlag så ni kan ta beslut baserat på fakta.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA VÄRLDEN
SÄKRARE OCH EFFEKTIVARE

BLI EN DEL AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG
INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET