Kvalitetssäkring, Quality Management, QM

Att hitta balansen mellan företagets mål, kundernas krav och de anställdas önskemål är en svår utmaning. Saven erbjuder verktyg för träning, coachning, resurs och verksamhetsoptimering som hjälper företag att tillhandahålla en hög servicekvalitet utan att kompromissa med lönsamheten eller effektiviteten.

Dessa verktyg, som omfattar samtals och skärminspelning, lagring av text som mail och chatt, samtalsanalys med tal till textanalys, analys av emotionell nivå, stress och ton, tystnad och ”talk over”. All denna data kan utvärderas mot uppsatta mål och en mängd rapporter kan skapas.

QM med eller utan analysfunktioner ersätter inte utbildning av handläggare men förbättrar markant resultatet av coachning och medlyssning. Istället för att coacha på slumpmässiga samtal som av statistiska orsaker kommer att vara av normal medelkvalitet kan QM systemet hitta unika samtal. Dessa samtal kan vara extra bra hanterade och då användas som ”Best practice”, alternativt kan samtalslysnigen ske på samtal där det finns förbättringspotential. QM kan också användas för att hitta processer som behöver ses över och förbättras.

Läs mer på Workforce optimization och Quality assurance.