Kvalitetssäkring

Ett steg före framtiden

INSPELNING & EFFEKTIVITET

Att hitta balansen mellan företagsmål, kunders krav och de anställdas önskemål är en svår utmaning. Saven erbjuder verktyg för träning, coachning, resurs och verksamhetsoptimering som hjälper företag att tillhandahålla en hög servicekvalitet utan att kompromissa med lönsamheten eller effektiviteten.

Dessa verktyg, som omfattar samtal-och skärminspelning, lagring av text som mail och chatt, samtalsanalys med tal till textanalys, analys av emotionell nivå, stress och ton, tystnad och ”talk over”. All denna data kan utvärderas mot uppsatta mål och en mängd rapporter kan skapas.

QM med eller utan analysfunktioner ersätter inte utbildning av handläggare men förbättrar markant resultatet av coachning och medlyssning.
Istället för coachning på slumpmässiga samtal som av statistiska orsaker är av normal medelkvalitet, kan QM-systemet hitta unika samtal. 

Dessa samtal är extra bra analyserade och används då som ”best practice”, alternativt kan samtalslysningen ske på samtal där det finns förbättringspotential. 
QM kan också användas för att hitta processer som behöver ses över och förbättras.

Förvandla kontinuitet till resultat

ANALYS & QM

Tre vägar till framgång

Vilken väljer ni

Spela videoklipp