Vision

Säkert & Effektivt

Sedan 1962 är vårt fokus som specialister inom inspelning och analys att leverera produkter och tjänster för att säkra kommunikation inom telefonsamtal, radiokommunikation, video, mejl, chatt och konversationer i sociala medier.

Förutom att säkra kommunikation arbetar vi med effektivisering av konversationer och automatisering av processer.

Funktion

Inspelning till Insikt

Våra produkter används för att analysera vad som sagts eller gjorts samtidigt som användaren ges möjlighet att utvärdera detta i efterhand. 
Vi kallar det Inspelning till Insikt. 

Gemensamt för produkterna är att du som kund får ett beslutsstöd för att bli säkrare och effektivare samt kan agera på det som händer både i realtid och dåtid.

relation

Partners & Tillit

Vi har valt att arbeta med särskilt utvalda marknadsledande leverantörer med målet att bli störst hos de bästa för att kunna påverka efter våra kunders krav och önskemål.

Ni som kund ska uppleva oss som en effektiv affärspartner med korta ledtider. Vår interna säkerhet och höga kreditvärdighet säkerställer att vi finns som en tillförlitlig partner för er i framtiden.

Vision till verklighet

Varför välja oss

Med installationer världen över och en marknadsandel på 80% gör vi er vision, till verklighet

Molntjänster, saas

Vi på Saven arbetar med marknadens största kunder inom bank och finans, försäkring samt myndigheter.
Inspelning och lagring av inspelning är en applikation som dessa sektorer traditionellt har valt att ha ”in-house” och det har funnits goda grunder till det då många molnbaserade lösningar har haft stora brister i säkerhet.

De senaste åren har det ändrats och vi kan idag erbjuda flera lösningar anpassade efter skiftande behov. Förbättrad säkerhet i applikationerna och i datahallarna möjliggör att lagring och inspelningssystem kan gå ifrån en ”inköps- och ägandemodell” till en ”abonnemangsbaserad outsourcad tjänstemodell”. 
Idag lyder det inte längre om, utan när.


En molnlösning är en internetbaserad tjänst som innebär att all IT-utrustning som applikationer, datalagring och serverkapacitet levereras över internet.

Molntjänster eliminerar kundens behov av att hantera servrar, lagring av data och andra IT-relaterande uppgifter.
En molntjänst är en teknik med stora skalbara resurser, vilket gör det möjligt för företag att endast betala för de resurserna de behöver för tillfället.


De av våra kunder som idag har en installation av inspelning har ett uppgraderingsavtal, vilket betyder att man har betalat för den senaste versionen av mjukvaran. 
Den befintliga versionen av mjukvaran kan behållas så länge ni själva vill ansvara för driften, licenserna kan sedan överföras både till ett privat eller ett publikt moln tillsammans med de gamla inspelningarna för lagring. 

Nya licenser för att utöka kapaciteten kan köpas eller hyras för en kortare eller längre tid.


I ett privat moln delar ni inte miljön med andra kunder och kan skapa en helt skräddarsydd lösning för ert företags behov. 
Det ger möjligheten till en 360 graders anpassning av tjänstens utformning som kan antingen levereras från er datahall eller leverantörens.

 • Säkerhetsnivå utvecklas utifrån era krav och riktlinjer.
 • Ínfrastruktur och hårdvara anpassas till er verksamhet.
 • Molnlagring i Sverige, EU.
 • Möjlighet till inspelning och lagring av telefoni och konferenssamtal.
 • Begränsad skalbarhet.

Hybridmoln


Ett hybridmoln är en mix av ett privat och publikt moln. Det kan vara begränsningar på telefonisystem, nätverkshastighet eller att man vill spara informationen ”in-house” som gör hybridmolnet till den bästa lösningen.

Hybridmolnet kan fungera som en övergång mellan egen datadrift till molnet, på lång eller kort sikt.

 • Optimera kostnad och säkerhet genom förflyttning och placering av data i de olika mellan molnen.
 • Flexibel skalbarhet.
 • Molnlagring i Sverige, EU.
 • Möjlighet till inspelning och lagring av telefoni och konferenssamtal.

Publikt moln


I ett publikt moln delar ni miljön med andra kunder och organisationer. De företag som använder sig av molntjänsten har tillgång till en likadan struktur och gränssnitt medan möjligheten till kundanpassning av tjänstens funktionalitet  är begränsad.

 • Lägre kostnad gentemot ett privat moln på grund av resursdelning.
 • Obegränsad skalbarhet.
 • Molnlagring i Sverige, EU.
 • Möjlighet till inspelning och lagring av telefoni och konferenssamtal.
 • Begränsad möjlighet till anpassning av miljö.

Vi låter er välja inköps- och ägandemodell,
Saven erbjuder båda