Regelefterlevnad

Den sedan många år avreglerade finansmarknaden blir allt mer reglerad. För att skapa ordning och trygga investeringar så har myndigheter på senare år skapat flera regelverk och lagar. Exempel på dessa är Solvens II, Basel III, IORP II, MiFID II, MiFIR, FATCA, IDD, GDPR, PSD2 och IFRS 9.

De kommande åren så finns det inget som tyder på färre och enklare regelverk. Nya lagar och regler kan kräva att vissa typer av samtal måste spelas in samt de som absolut inte får spelas in.

Med över 30 års erfarenhet av inspelning och installationer för flera tusen användare i Sverige och i hela världen som New York, Hongkong, London, Frankfurt och andra finanscentrum, är inspelning traditionellt Savens starkaste sida.

Våra kunder inom Bank & Finans använder dessa system för att dokumentera värdepappersaffärer för att minimera risk och samtidigt följa regler och förordningar. I dessa miljöer är kraven på driftsäkerhet, tillgänglighet och säkerhet mycket höga.

För att uppfylla kraven i befintliga och kommande regelverk har vi speciella applikationer för att säkerställa att rätt information lagras på rätt plats dit personer med rätt behörighet har tillgång. Lika viktigt är att radera inspelningar och data som inte längre skall lagras.

Med hjälp av analysverktyg kan vi hitta mönster och beteenden som kan vara i strid med regler för insiderhandel eller penningtvätt och larma övervakare innan skadan är skedd. Analysverktygen kan också användas för att söka upp vem som har sagt vad och när i såväl inspelade samtal som i text, mail och chatt.

För att undvika att bedragare gör transaktioner i falskt namn kan vi använda röst autentifiering för att säkerställa att den som ringer in verkligen är den som hen utger sig för att vara. Vi kan också larma om såväl kända som nya bedragare försöker att utföra transaktioner i falskt namn.

De många nya regler som införts de senaste åren innebär också en omfattande rapportering till myndigheter. För att hjälpa till med detta så arbetar vi med den ledande leverantören av system för finansiell rapportering.

Läs mer om TalregistreringCloud, inspelning i molnet, analysverktyg för regelefterlevnad samt finansiell rapportering