Partners & Tillit

MiFID II, MiFIR, Solvens II, IORP II, FinVermV, IDD, MAR, PSD2, IFRS 9 och GDPR. Nya lagar och regler kräver att vissa samtal måste spelas in och att andra absolut inte fås. För att uppfylla kraven i befintliga och kommande regelverk har vi applikationer för att säkerställa att rätt information lagras på rätt plats dit personer med rätt behörighet har tillgång för hantering, uppspelning, analys och radering av inspelning och data.

Inom bank och finans använder våra kunder systemen för att dokumentera värdepappersaffärer, minimera risk och följa regler och förordningar. Med automatiserade analysverktyg hittar de mönster och beteenden som är i strid med regler för insiderhandel eller penningtvätt som larmar en övervakare innan skadan är skedd.

Produkter CXone

Säkra Regelefterlevnad

Saven/Microsoft/ASC/NICE Teams Läs Mer

Saven/Marklogic Finansiell Rapportering Läs Mer

Saven/NICE Informationshantering Läs Mer

Saven/NICE Kontaktcenter Compliance Läs Mer

Saven/ASC/Vidicode Inspelning i Molnet Läs Mer

Saven/ASC Mobil Inspelning Läs Mer

Saven/NICE/ASC Talregistrering Läs Mer

Saven/NICE/Nexidia Konversationsanalys Läs Mer

Saven/NICE/ASC/Vidicode Kvalitetssäkring Läs Mer