Regelefterlevnad

GDPR, MiFID, MiFID II, MiFIR, Solvens II, IORP II, PSD2, IFRS 9 och MAR. Regelefterlevnad kräver att vissa typer av samtal måste dokumenteras och spelas in medan andra inte fås. För att uppfylla kraven i befintliga regelverk har vi applikationer för att säkerställa att rätt information lagras på rätt plats dit personer med rätt behörighet har tillgång för administrering, uppspelning, analys och radering av inspelning och data.

Inom bank och finans använder våra kunder systemen för att dokumentera värdepappersaffärer, minimera risk och följa regler och förordningar. Med automatiserade analysverktyg hittar de mönster och beteenden som är i strid med regler för insiderhandel eller penningtvätt som larmar en övervakare innan skadan är skedd.

Produkter

Saven/NICE CXone Läs Mer

Saven/Microsoft/ASC/NICE Teams Compliance Läs Mer

Saven/NICE Trading Compliance Läs Mer

Saven/ASC/Vidicode Molninspelning Läs Mer

Saven/ASC Mobil Inspelning Läs Mer

Saven/NICE/ASC Samtalsinspelning Läs Mer

Saven/NICE/Nexidia Interaction Analytics Läs Mer

Saven/NICE/ASC/Vidicode Kvalitetssäkring Läs Mer