Incidentutredning

Inspelning av samtal från telefon och/eller radio, analoga och digitala, är i det närmaste standard för våra säkerhetskunder. Inspelningarna används när det hettar till för att repetera vad någon sa men också för att i efterhand analysera händelseförloppet.

Uppspelning och analys är ett område vi har mycket kunskap och erfarenhet av, våra lösningar kombinerar snabb åtkomst till önskad information med rätt säkerhet. Analysverktygen är mycket kraftfulla och kan återskapa scenarios från flera kanaler av video och ljud, allt för att skapa en verklig bild av vad som hände, när det hände och vad som gjordes.

Läs mer om TalregistreringAutentiseringAnalys och Kvalitetssäkring.