Säkert & Effektivt

Inspelning av samtal från telefoni, chatt och radio, analoga eller digitala, är i det närmaste standard för våra säkerhetskunder. Inspelningarna används till för att dokumentera vad respektive part har kommunicerat och för att i efterhand analysera händelseförloppet.

Uppspelning och analys är ett område vi har en lång erfarenhet av. Våra lösningar ger en snabb och säker åtkomst till önskad information som sedan kan analyseras av kraftfulla analysverktyg som återskapar scenarion från ljud- och videokanaler. Allt för att skapa en korrekt och reflektiv bild av vad som har hänt, när det hände och vad som gjordes.

Produkter CXone

Optimera Incidentutredning

Saven/Microsoft/ASC/NICE Teams Läs Mer

Saven/ASC/Vidicode Inspelning i Molnet Läs Mer

Saven/ASC Mobil Inspelning Läs Mer

Saven/NICE/ASC Talregistrering Läs Mer

Saven/NICE/Nexidia Konversationsanalys Läs Mer

Saven/NICE/ASC/Vidicode Kvalitetssäkring Läs Mer

Saven/NICE Informationshantering Läs Mer