Incidentutredning

Inspelning av samtal från telefoni, chatt och radio, analoga eller digitala, är i det närmaste standard för våra säkerhetskunder. Inspelningen används till för att dokumentera vad respektive part har sagt och för att i efterhand analysera händelseförloppet.

Uppspelning och analys är ett område vi har en lång erfarenhet av. Våra lösningar ger en snabb och säker åtkomst till önskad information som sedan kan analyseras av kraftfulla analysverktyg som återskapar scenarion från ljud- och videokanaler. Allt för att skapa en korrekt och reflektiv bild av vad som har hänt, när det hände och vad som gjordes.

Produkter

Saven/NICE CXone Läs Mer

Saven/Microsoft/ASC/NICE Teams Compliance Läs Mer

Saven/ASC/Vidicode Molninspelning Läs Mer

Saven/ASC Mobil Inspelning Läs Mer

Saven/NICE/ASC Samtalsinspelning Läs Mer

Saven/NICE/Nexidia Interaction Analytics Läs Mer

Saven/NICE/ASC/Vidicode Kvalitetssäkring Läs Mer