INCIDENTUTREDNING

Sex produkter som optimerar er incidentutredning

Inspelning av samtal från telefon och radio, analoga eller digitala, är i det närmaste standard för våra säkerhetskunder.
Inspelningarna används till för att dokumentera vad respektive part sagt och för att i efterhand analysera händelseförloppet.

Uppspelning och analys är ett område vi har mycket kunskap och erfarenhet av.
Våra lösningar kombinerar en snabb åtkomst till önskad information med rätt säkerhet.
Analysverktygen är kraftfulla och kan återskapa scenarios från flera ljud- och videokanaler.
Allt för att skapa en verklig bild av vad som hänt, när det hände och vad som gjordes.

Läs mer på:
Cloud, Inspelning i molnet, Talregistrering, Konversationsanalys, Kvalitetssäkring, Mobil Inspelning och CXone.