Samtalsinspelning

Call Recording

ProdukterLäs mer

Röst / Video / Chatt / SMS / Skärm

MiFID II och GDPR

Samtalsinspelning är allt vanligare och det finns flera orsaker till det. Inspelning kan användas för att säkra ekonomiska transaktioner, träning- och utbildningsändamål eller att ta reda på vem som har sagt vad och när.
Nya lagar och regler kräver att specifika samtal måste spelas in och vissa typer inte får spelas in.

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) säger att alla konversationer som kan tänkas leda till en affär måste dokumenteras. Det gäller all kommunikation, alla fasta telefoner, mobil, mail och chatt. All kommunikation skall sedan sparas i fem år och ett fullständigt händelseförlopp för en affär, från första kontakt till avslut ska kunna presenteras inom fem dagar. 

GDPR (General Data Protection Regulation) säger å andra sidan att vissa konversationer inte får sparas. Behandlingen får bara ske i samtycke och uppgifterna får inte användas för något annat är vad individen gett sitt samtycke till. Företag och myndigheter måste nuförtiden kunna göra en integritetsanalys och visa hur de hanterar uppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Det räcker inte att meddela att man har rutiner, man måste kunna redogöra för att de följs.

Omnikanalsinspelning

Lär dig mer hos våra leverantörer.

Total och villkorsstyrd inspelning

Total inspelning är en kontinuerlig inspelning av alla samtal. Våra kunder inom bank och finans använder det för att dokumentera värdepappersaffärer, minimera risk och samtidigt följa regler och förordningar.

Villkorsstyrd inspelning används för att dokumentera försäljning per telefon, något som kallas muntlig en avtalsbindning. Om en kund i ett samtal med ett kontaktcenter vill beställa en vara eller en tjänst, finns möjligheten att skapa ett verbalt juridiskt bindande avtal under samtalet. Inspelningen kan startas manuellt eller automatiskt av handläggaren beroende på processen.

Hur säker är din information?

Krav på driftsäkerhet, tillgänglighet och säkerhet är hög vid samtalsinspelning. På marknaden finns olika leverantörer för inspelning som vid en första anblick kan se likadana ut, men i majoriteten av fallen är det enklare system med endast passiv inspelning som inte möter kravspecifikationer på infrastruktur, expansion, säkerhet, överföring, lagring, användarmöjligheter och verksamhetskrav.

Kontrollera hur den tilltänkta leverantörens roadmap ser ut. Hur ska utrustningen kunna spela upp samtal om 10 år? Vad kostar det att underhålla flera gamla system? Här är det viktigt att man väljer rätt leverantör som kontinuerligt och kostnadseffektivt jobbar med att uppdatera produkten så att ni som kund slipper byta system.

  • Molntjänster

    Allt du behöver för din kontaktcenterlösning.

    Upplev värdet av molnlösningar som levererar överlägsna agentupplevelser, omnikanalfunktionalitet, risk- och efterlevnadshantering, sömlös anslutning, en heltäckande inspelning och lagring inom Sverige.

Talregistrering

Kontakta oss så berättar vi mer
Mejla nu eller ring 08-473 50 00