Konversationsanalys
Interaction Analytics

Alla lagrade kundkonversationer, inspelade samtal, mail, chatt och sociala media innehåller mängder av information om vad kunderna tycker och tänker. All denna information används ofta mycket sparsamt, oftast då någon dispyt uppstår och man måste reda ut vem som sagt vad.

Men – har ni en korrekt bild av vad era kunder tycker och tänker? Använder ni någon form av kund feedback?
Vad är svarsfrekvensen på detta, och är svaren fördelade jämt över kundtyperna?

Vet ni varför kunderna kontaktar er? Vilka ärenden är vanligast, vilka läggs det mest tid på och vet ni de bakomliggande orsakerna för era långa samtal? Kontaktar en personer er flera gånger i samma ärende, kanske i olika kanaler? Allt detta kan ni får svar på med Analytics.

Vi kan analysera allt vad som sagts i alla kanaler och presentera denna insikt i rapporter eller på en ”dashboard”. Analytics är ett mycket kraftfullt verktyg för att styra varsamheten baserat på verkliga insikter och inte antaganden eller resultat från statistiskt dåliga data.

Analytics finns här och nu och vi har i flera koncepttest bevisat att vi kan analysera inspelningar och text på svenska.
Flera organisationer har infört analytics som ett viktigt och strategiskt verktyg i den dagliga verksamheten.
Gemensamt för dessa organisationer är att resultaten av Analytics har varit mätbara och haft en stark positiv inverkan på både kundnöjdhet och lönsamhet.